تحلیل تکنیکال جفت ارزها

یکشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۶:۵۰ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۶:۴۵ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۶:۲۸ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۶:۲۴ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۶:۱۹ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند GBPJPY

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۶:۱۲ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۶:۰۶ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند EURGBP

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۵:۵۹ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند EURCHF

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۵:۵۰ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند EURJPY

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۵:۴۳ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند EURAUD

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۵:۲۷ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند EURJPY

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۱:۱۶ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند EURGBP

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۱:۰۹ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند EURAUD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۱:۰۳ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند EURCHF

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۸ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند GBPJPY

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۳ بعد از ظهر

پنجشنبه: تلحیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۹ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند GBPJPY

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۲:۰۷ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند EURJPY

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۲:۰۳ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند EURGBP

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱:۵۶ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند EURAUD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱:۵۱ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند EURCHF

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱:۴۵ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱:۱۲ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱:۰۸ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱:۰۱ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۶ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۱ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۲ قبل از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۶:۵۹ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۶:۴۷ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۶:۳۶ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۶:۲۷ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۵:۵۸ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۵:۴۸ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند GBPJPY

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۵:۳۹ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند EURGBP

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۵:۲۷ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند EURJPY

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۵:۱۵ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند EURCHF

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۵:۰۴ بعد از ظهر

یکشنبه: تحلیل روند EURAUD

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۴:۵۴ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۹ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند GBPJPY

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۱ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند EURGBP

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۹ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند EURJPY

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند EURCHF

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند EURAUD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۲ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۹ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین