آدرس بدون فیلتر مدرسه فارکس - ایران بورس آنلاین

http://forexschool.iranbourseonline.net

تحلیل بازار اونس طلا ی جهانی – Gold Spot Analysis

واکنش مثبت طلا به به کف قیکتی کانال نزولی

ایران بورس آنلاین - جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۸:۵۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۹ قبل از ظهر

بازگشت طلا از سقف کانال نزولی

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۱۱ قبل از ظهر

آیا طلا درصدد برخورد مجدد به خط روند صعودی شکسته شده است؟

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۲ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۰۰ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ - ۸:۵۹ قبل از ظهر

طلا با حمایت مهمی درگیر است

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۸:۴۰ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی: آیا طلا در اصلاح نزولی قرار دارد؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱:۴۹ بعد از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۸:۵۵ قبل از ظهر

طلا با اصلاح ۲۳٫۶ درصدی فیبوناچی درگیر است

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۹ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Prcie Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۸:۵۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۸:۵۲ قبل از ظهر

سقوط طلا به محدوده ۱۳۲۵ دلاری

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۶ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۸:۴۶ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

تشکیل گپ نزولی در طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۵۷ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۰۶ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی: آیا طلا در معرض اصلاح نزولی قرار دارد؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۱:۲۰ بعد از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

الگوی نموداری طلا عمل کرد

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۰۹ قبل از ظهر

تشکیل الگوی لوزی در نمودار چهار ساعته طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۳ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۸:۳۸ قبل از ظهر

حرکات صعوی طلا از سوی نرخ رند ۱۳۴۰٫۰۰ محدود شده است

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۷ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۱۶ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۱۹ قبل از ظهر

طلا به بالای برآورد ۶۱٫۸ درصدی فیبوناچی نفوذ کرده است

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۷ بعد از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی: طلا از دامنه نوسانی خارج شده است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۳:۴۶ بعد از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۵۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

اصلاح نزولی طلا به محدوده ۵۰ درصدی رسیده است

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۰۷ قبل از ظهر

پین بار صعودی ضعیف در محدوده ۱۳۱۰ دلاری اونس

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ - ۲:۳۳ بعد از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۰۸ قبل از ظهر

توقف جهش صعودی و سریع طلا در زیر ۱۲۲۵ دلار

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰ بعد از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۲۳ قبل از ظهر

جهش طلا به نزدیکی ۱۳۰۰ دلار

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۵ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۸:۵۸ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی: کاهش جزئی قیمت طلا در زیر سقف دامنه محدود نوسانی

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۱ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین