تحلیل بازار اونس طلا ی جهانی – Gold Spot Analysis

جمعه: طلا در بالاترین قیمت سه و نیم ماه اخیر معامله می شود

ایران بورس آنلاین - جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۳ قبل از ظهر

جمعه: تلحیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۸:۰۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: سرانجام طلا به اوج قیمتی چند ماهه رسید

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۵:۳۵ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۷:۵۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۷ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

دوشنبه: سردرگمی سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۹:۰۹ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱:۴۸ بعد از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱:۴۷ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۱۳ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۱۱ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۴ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۷:۳۷ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۳:۲۲ بعد از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۳:۰۶ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۱۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۹:۲۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۷:۲۵ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۷:۵۸ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۱ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۱۳ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۲:۴۶ بعد از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۲:۴۵ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۰۷ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

پنچشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۱۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۰۹ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۷:۵۸ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۷ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۲:۴۸ بعد از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۲:۴۷ بعد از ظهر

جمعه: آیا روند طلا به نزولی تغییر کرده است؟

ایران بورس آنلاین - جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۵ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۴۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۷ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۹:۱۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: رشد شاخص داوجونز، موجب کاهش قیمت طلا شد

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۲۷ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۷:۲۷ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۷:۵۵ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۷:۳۰ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۳:۰۳ بعد از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۳:۰۱ بعد از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین