آدرس بدون فیلتر مدرسه فارکس - ایران بورس آنلاین

http://forexschool.iranbourseonline.net

تحلیل بازار اونس طلا ی جهانی – Gold Spot Analysis

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۵۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

آیا فروشندگان طلا برای تثبیت سود معاملات فروش آماده می شوند؟

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱:۲۰ بعد از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۱۲ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۳۶ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۲۲ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۵۹ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۱۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۵۷ قبل از ظهر

طلا بعد از دو ماه دوباره به حمایت ۱۲۶۰ دلاری رسید

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۳:۱۶ بعد از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۳۷ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۲۲ قبل از ظهر

بهبود تمایلات ریسک پذیری سرمایه گذاران

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۴:۳۶ بعد از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۲۶ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۳۹ قبل از ظهر

طلا به زیر کانال صعودی چهارساعته سقوط کرده است

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۴ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۴۵ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۵۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۱۷ قبل از ظهر

توقف طلا در اصلاح ۳۸٫۲ درصدی و سقف کانال صعودی کوتاه مدت

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ - ۲:۳۹ بعد از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۱۶ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۲۴ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۵۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۵۳ قبل از ظهر

بازگشت مثبت طلا از کف کانال صعودی کوتاه مدت

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱:۰۸ بعد از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۴۵ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۸ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۸:۱۶ قبل از ظهر

توقف بازگشت صعودی طلا در اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۳ بعد از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۱۰ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ - ۵:۴۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۰۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۳۵ قبل از ظهر

بازگشت مجدد طلا از محدوده مقاومتی ۱۲۸۵ دلار

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۰ بعد از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۸:۳۶ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۰۶ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۷ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۰۷ قبل از ظهر

آیا قیمت طلا در بالای ۱۲۸۰ دلار تثبیت خواهد شد؟

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ - ۲:۲۷ بعد از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین