تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار ارز

سه شنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۴ قبل از ظهر

سه شنبه: انتظارات نرخ بهره ای بازار

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۱۰ قبل از ظهر

سه شنبه: آیا EURUSD به سمت ۱٫۱۵ نشانه رفته است؟

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۰۹ قبل از ظهر

سه شنبه: سرمایه گذاران منتظر گزارش آخرین نشست فدرال رزرو آمریکا هستند

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۰۸ قبل از ظهر

سه شنبه: نگاهی به عملکرد ارز های کالایی

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۰۷ قبل از ظهر

دوشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۲:۴۸ بعد از ظهر

دوشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

پنجشنبه: انتظارات نرخ بهره ای بازار

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۷:۵۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: انتظارات نرخ بهره ای بازار

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۱۲ قبل از ظهر

چهارشنبه: گزارش های اشتغال انگلستان

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۷:۵۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: رالی صعودی یورو

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۷:۵۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: سقوط گسترده ارزش دلار آمریکا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۷:۵۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: نگاهی به عملکرد ارز های کالایی

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۷:۵۳ قبل از ظهر

سه شنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۳:۰۱ بعد از ظهر

سه شنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳ قبل از ظهر

سه شنبه: انتظارات نرخ بهره ای بازار

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۴۴ قبل از ظهر

سه شنبه: چرا USDJPY همبستگی با حرکات قیمتی دلار آمریکا ندارد؟

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۲۲ قبل از ظهر

سه شنبه: واکنش مثبت سرمایه گذاران به خبر پیروزی حزب آنگلا مرکل

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۲۱ قبل از ظهر

سه شنبه: داده های تورمی انگلستان

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۲۰ قبل از ظهر

سه شنبه: نگاهی به عملکرد ارز های کالایی

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۱۹ قبل از ظهر

دوشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۳:۱۵ بعد از ظهر

دوشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰ قبل از ظهر

جمعه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۳:۰۴ بعد از ظهر

جمعه: انتظارات نرخ بهره ای بازار تضعیف شده است

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۴۱ قبل از ظهر

جمعه: آیا حرکات نزولی پوند خاتمه یافته اند؟

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۲۰ قبل از ظهر

جمعه: نگاهی به عملکرد ارز های کالایی

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۱۹ قبل از ظهر

جمعه: عدم همبستگی میان عملکرد دلار در برابر ارز های اصلی بازار

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۱۸ قبل از ظهر

جمعه: آیا EURUSD خواهد توانست گپ صعودی اخیر را پر کند؟

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۱۷ قبل از ظهر

پنجشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲:۴۱ بعد از ظهر

پنجشنبه: شانس افزایش نرخ بهره در نشست ماه ژوئن دوباره به ۸۷ درصد رسید

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۵۵ قبل از ظهر

پنجشنبه: بانک مرکزی نیوزیلند بازار را ناامید کرد

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۳۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: خوش بینی سرمایه گذاران به نشست پولی بانک مرکزی انگلستان

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۱۵ قبل از ظهر

پنجشنبه: حمایت بازار از دلار آمریکا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۱۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: واکنش منفی یورو به سخنان ماریو دراگی

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۱۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۳:۳۳ بعد از ظهر

چهارشنبه: تضعیف انتظارات نرخ بهره ای بازار

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۴۰ قبل از ظهر

چهارشنبه: آیا بازار در حال پیشخور کردن مرحله بعدی افزایش نرخ بهره آمریکاست؟

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۲۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: تناقض میان وضعیت تکنیکال و بنیادی یورو

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۲۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: نگاهی به عملکرد ارز های کالایی

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۲۲ قبل از ظهر

سه شنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲:۵۳ بعد از ظهر

سه شنبه: سرمایه گذاران برای دو مرحله افزایش نرخ بهره آمریکا آماده شده اند

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۵۵ قبل از ظهر

سه شنبه: محرک های اصلی دلار آمریکا، تغییرات نرخ بازدهی و سخنرانی مقامات است

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۵۴ قبل از ظهر

سه شنبه: آیا یورو و فرانک سوئیس به شاخص های اقتصادی واکنش نشان خواهند داد؟

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۵۲ قبل از ظهر

سه شنبه: پوند انگلستان منتظر نشست بانک مرکزی است

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۵۱ قبل از ظهر

سه شنبه: نگاهی به عملکرد ارز های کالایی

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۵۰ قبل از ظهر

دوشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲:۵۹ بعد از ظهر

جمعه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲:۴۳ بعد از ظهر

جمعه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۲۱ قبل از ظهر

جمعه: انتظارات نرخ بهره ای بازار

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۵۵ قبل از ظهر

جمعه: تضعیف گسترده دلار آمریکا در بازار ارز خارجی

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۳۹ قبل از ظهر

جمعه: رشد یورو پیش از انتخابات فرانسه و گزارش های آمریکا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۳۸ قبل از ظهر

جمعه: نگاهی به عملکرد ارز های کالایی

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۳۷ قبل از ظهر

پنجشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲:۵۰ بعد از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین