تحلیل تکنیکال جفت ارزها

جمعه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۴ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۲ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۹ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۲:۱۰ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱:۳۹ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱:۳۶ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۸ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند GBPJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۴ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۹ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURCHF

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۵ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۱ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURAUD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURGBP

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۲ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند GBPJPY

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۶ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند EURJPY

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۵ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند EURGBP

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۵ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند EURAUD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۰ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند EURCHF

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۱ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۹:۵۶ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۹:۵۰ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۹:۲۵ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۹:۲۱ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۹:۱۶ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند GBPJPY

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱:۴۹ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند EURJPY

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱:۴۵ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند EURAUD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱:۴۰ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند EURGBP

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱:۳۶ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند EURCHF

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱:۳۲ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۶ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۱ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۶ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۰ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۶ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۲ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند GBPJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۳ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۸ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURAUD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۳ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURGBP

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۸ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURCHF

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۰ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۸ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند GBPJPY

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱:۰۷ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند EURGBP

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱:۰۲ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند EURJPY

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۸ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند EURAUD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۳ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند EURCHF

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۹ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۹:۵۹ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۹:۵۴ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۹:۵۰ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین