تحلیل تکنیکال جفت ارزها

سه شنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDCAD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۹ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه AUDUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۱ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDJPY

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۵ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه GBPUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۰ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDCHF

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۶ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه EURUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه EURUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۴ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه GBPUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۹ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDCHF

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۳ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDJPY

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDCAD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۴ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه AUDUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۹ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه EURUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۹ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه GBPUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه AUDUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۹ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDCAD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۴۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDCHF

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۴۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDJPY

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۳۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه EURGBP

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه EURJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۰ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه GBPJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه AUDUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDCAD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۷ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDCHF

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه GBPUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه EURUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۹ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه EURUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱:۵۹ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه GBPUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱:۵۳ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDCHF

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱:۴۷ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDJPY

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱:۴۳ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه AUDUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱:۳۰ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDCAD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱:۲۴ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه EURGBP

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱:۱۹ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه GBPJPY

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۳ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه EURJPY

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۹ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه GBPJPY

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱:۲۹ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه EURJPY

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱:۲۴ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه EURGBP

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱:۱۸ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه EURUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۳ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه GBPUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۷ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDCHF

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه AUDUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDJPY

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDCAD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه GBPJPY

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۸ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه EURJPY

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۹ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه EURGBP

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۷ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه EURUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه GBPUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۳ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDCHF

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۸ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDJPY

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه USDCAD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۸ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه AUDUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند و سطوح پیوت روزانه EURGBP

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۱ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین