تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار نفت خام سبک و برنت

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲ قبل از ظهر

دوشنبه: نوسان نفت در محدوده ۵۱ دلاری

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۵ بعد از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۵۰ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۹ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۰ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۵ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۱ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۰ قبل از ظهر

جمعه: آیا USDJPY تشکیل اوج داده است؟

ایران بورس آنلاین - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۲۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۸ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: گزارش ذخایر نفت خام آمریکا – ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ - ۸:۳۵ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۳:۰۳ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: حمایت جدی نفت خام سبک در ۵۰٫۹۰ دلار قرار گرفته است

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ - ۹:۱۵ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۰ قبل از ظهر

دوشنبه: واکنش منفی بازار نفت خام سبک به گزارش Baker Hughes

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۱ بعد از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۰ قبل از ظهر

جمعه: گزارش NFP و دکل های فعال نفتی آمریکا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۳:۰۷ بعد از ظهر

پنجشنبه: سقوط قیمت نفت (WTI) در پی انتشار گزارش سطح ذخایر نفت خام آمریکا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۷ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۰ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۰ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۲ قبل از ظهر

سه شنبه: قیمت نفت خام سبک به زیر ۵۴ دلار عبور کرد

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۴:۱۱ بعد از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۴ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین