تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار نفت خام سبک و برنت

جمعه: گزارش دکل های نفتی فعال آمریکا – ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران

ایران بورس آنلاین - جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۳:۰۸ بعد از ظهر

پنجشنبه: آیا گزارش سطح ذخایر نفت خام آمریکا از نفت حمایت خواهد کرد؟

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۸ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱:۴۹ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۷ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۴ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۳:۰۹ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۰ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۱ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۲:۵۵ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۸ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۲:۵۰ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: واکنش مثبت نفت به رشد شاخص داوجونز

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۱۸ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۳:۰۶ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۵ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

سه شنبه: قیمت نفت خام سبک همچنان روند خاصی ندارد

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۸:۴۹ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۳:۱۰ بعد از ظهر

جمعه: واکنش مثبت نفت به اجرای توافق نفتی اوپک

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ - ۹:۵۷ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۹:۵۹ قبل از ظهر

پنجشنبه: برگشت قیمت نفت خام سبک به بالای ۵۲ دلار

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۹:۴۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: قیمت نفت خام سبک به زیر ۵۱٫۰۰ دلار سقوط کرد

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۹:۳۹ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

سه شنبه: سقوط قیمت نفت خام سبک به زیر ۵۲٫۰۰ دلار

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵ - ۸:۱۶ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۲:۰۱ بعد از ظهر

جمعه: واکنش مثبت نفت به گزارش سطح ذخایر نفت خام آمریکا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - ۸:۱۱ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۰ قبل از ظهر

چهارشنبه: سقوط شدید قیمت نفت در واکنش به افزایش سطح تولید لیبی

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۸:۴۸ قبل از ظهر

سه شنبه: واکنش مثبت بازار به اجرای برنامه کاهش سطح تولید نفت خام

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۲:۱۹ بعد از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۶ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۵ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱:۳۹ بعد از ظهر

جمعه: واکنش منفی قیمت نفت خام سبک به گزارش سطح ذخایر نفت خام آمریکا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ۸:۲۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: صعود نفت به بالای اوج قیمتی هفته گذشته

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵ - ۷:۵۸ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین