آدرس بدون فیلتر مدرسه فارکس - ایران بورس آنلاین

http://forexschool.iranbourseonline.net

تحلیل تکنیکال پرایس اکشن (تحلیل حرکات قیمتی بازار) Price Action Analysis

برای آشنایی سریع با پرایس اکشن و روش استفاده از تحلیل ها اینجا کلیک کنید .

برای مطالعه دوره کوتاه پرایس اکشن اینجا کلیک کنید .

برای مطالعه دوره کامل پرایس اکشن اینجا کلیک کنید

دوشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۹:۲۸ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۹:۱۶ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۹:۰۱ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ۹:۴۸ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ۹:۳۸ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ۹:۲۹ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ۹:۱۷ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ۹:۰۲ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ۸:۵۱ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ۸:۳۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۹:۵۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۹:۴۷ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۹:۳۵ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۹:۲۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۹:۱۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۹:۰۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۸:۴۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۹:۵۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۹:۳۷ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۹:۲۲ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۹:۰۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۸:۵۹ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۲ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژِ حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۱ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۹:۴۷ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۹:۳۶ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۹:۲۱ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۹:۱۳ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۸:۵۴ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۹:۴۹ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۹:۳۸ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۹:۲۷ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۹:۱۶ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۹:۰۵ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۸:۵۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۹:۵۹ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۹:۵۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۹:۳۹ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۹:۲۹ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۹:۱۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۹:۰۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۸:۴۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۹:۵۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۹:۴۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۹:۳۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۹:۱۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۹:۰۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۸:۴۹ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۳ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین